Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
01/03/2005
Извънредно заседание - вторник, 14.00 ч.

1. Проект за решение за приемане на Национална стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища (Вносител: Министерски съвет; 9.2.2005 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно статута на Англо-американското училище в София (Вносител: Министерски съвет; 5.11.2004 г.).

3. Проект за решение за одобряване на Стратегията за приватизация на “Параходство Българско речно плаване” АД - Русе (Вносител: Министерски съвет; 5.11.2004 г.) - продължение.

4. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми - продължение.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания