Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/03/2005 - 25/03/2005
1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 16.12.2004 г.; Валентин Василев и група народни представители, 16.12.2004 г.; Даниел Вълчев и група народни представители, 1.2.2005 г.).

2. Повторно гласуване на оспорените текстове от Закона за политическите партии, приет от Народното събрание на 18.12.2004 г. и върнат с Указ № 376 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Вносители: Пламен Моллов и група народни представители, 26.1.2005 г.; Тодор Бояджиев и група народни представители, 17.2.2005 г.; Петър Жотев и група народни представители, 10.3.2005 г.).

4. Второ четене на законопроекта за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (Приет на първо четене на 14.10.2004 г.) - продължение.

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците (Приет на първо четене на 27.10.2004 г.).

6. Първо четене на законопроекта за ветеринарно-медицинската дейност (Вносител: Министерски съвет; 24.9.2004 г.).

7. Второ четене на законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия - продължение.

8. Проект за решение за приемане на Концепцията за участие на Република България с военни контингенти в операции зад граница (Вносител: Министрески съвет; 26.11.2004 г.).

9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките (Вносители: Стела Банкова, 1.10.2004 г.; Министерски съвет, 22.10.2004 г.).

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Вносители: Любен Корнезов, 9.7.2003 г.; Асен Дурмишев и група народни представители, 9.12.2004 г.).

11. Законопроект за ратифициране на Споразумението за техническо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Япония (Вносител: Министерски съвет; 21.2.2005 г.).

12. Законопроект за ратифициране на Протокола за привилегиите и имунитетите на Парламентарната асамблея на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС) (Вносител: Министерски съвет; 28.2.2005 г.).

13. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Великото херцогство Люксембург за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет; 28.2.2005 г.).

14. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Азербайджанската република за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 28.2.2005 г.).

15. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, относно удължаване на срока, предвиден в чл. 9 (4) на Протокол 2 към Европейското споразумение с измененията в него (Вносител: Министерски съвет; 8.3.2005 г.).

16. Законопроект за ратифициране на Международната конвенция по растителна защита (нов ревизиран текст от 1997 г.) (Вносител: Министерски съвет; 21.2.2005 г.).

17. Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване (Вносител: Съвет за електронни медии; 6.2.2003 г.).

18. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

19. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума