Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/03/2005
извънредно заседание вторник от 15.00 часа

1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

2. Проект за решение за приемане на Концепцията за участие на Република България с военни контингенти в операции зад граница.

3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за техническо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Япония.

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма.

5. Проект за решение за приемане на Страгетия за сигурност на Република България.

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съхранение и търговия със зърно.
Форма за търсене
Ключова дума