Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
05/04/2005
Извънредно заседание - вторник, 14.00 ч.

1. Второ четене на законопроект за общинския дълг (Приет на първо четене на 7.10.2004 г. ).

2. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за общинските бюджети (Приет на първо четене на 7.10.2004 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата (Приет на първо четене на 14.10.2004 г.).

4. Законопроект за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт (Вносител: Министерски съвет; 5.10.2004 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Споразумението за удължаване на срока на действие на Рамковото споразумение за прилагането на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на български държавни предприятия (Вносител: Министерски съвет; 20.12.2004 г.).

6. Проект за решение за приемане на Стратегия за сигурност на Република България (Вносител: Министерски съвет; 10.1. 2005 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания