Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
06/04/2005 - 08/04/2005
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители (Приети на първо четене на 23.3.2005 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ) и държави - нечленки на Европейския съюз, относно участието на последните в договореностите на Общността за ранен обмен на информация в случай на радиационна опасност (ECURIE) (Вносител: Министерски съвет; 8.3.2005 г.).

3. Проект за решение за избор на председател на Сметната палата.

4. Проект за решение за избор на омбудсман.

5. Проект за решение за избор на управител на Националния осигурителен институт.

6. Проект за решение за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита срещу дискриминация.

7. Проект за решение за удължаване на срока на действие на Временната комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак (Вносител: Борислав Ралчев; 1.4.2005 г.).

8. Първо четене на законопроекта за частното изпълнение (Вносители: Огнян Герджиков и група народни представители; 17.9.2004 г.).

9. Първо четене на законопроекта за държавния вътрешен финансов контрол (Вносител: Министерски съвет; 29.9.2004 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците (Вносител: Министерски съвет; 21.12.2004 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 9.3.2005 г.).

12. Проект за решение за приемане на Стратегия за сигурност на Република България (Вносител: Министерски съвет; 10.1. 2005 г.).

13. Законопроект за ратифициране на Споразумението за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагането на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на български държавни предприятия (Вносител: Министерски съвет; 20.12.2004 г.).

14. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

15. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания