Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/04/2005 - 15/04/2005
1. Проект за решение за удължаване на срока на действие на Временната комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак (Вносител: Борислав Ралчев; 1.4.2005 г.).

2. Проект за решение за избор на заместник-председател и членове на Комисията за регулиране на съобщенията (Вносители: Станимир Илчев, Ахмед Доган и Борислав Цеков; 12.4.2005 г.).

3. Проект за решение за избор на управител на Националния осигурителен институт (Вносители: Емил Кошлуков и група народни представители, 14.4.2004 г.;Станимир Илчев, Ахмед Доган и Борислав Цеков; 12.4.2005 г.).

4. Проект за решение за избор на подуправител на Националния осигурителен институт (Вносители: Станимир Илчев, Ахмед Доган и Борислав Цеков; 12.4.2005 г.).

5. Проект за решение за освобождаване и избиране на членове на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол (Вносител: Валери Цеков; 12.4.2005 г.).

6. Проект за решение за избор на членове на Сметната палата (Вносител: Председателят на Сметната палата; 12.4.2005 г.).

7. Проекти за решение за избиране на член на Комисията за защита от дискриминация (Вносители: Теодора Литрова и Николай Чуканов, 30.3.2004 г.; Анастасия Мозер и група народни представители, 1.4.2004 г.; Валентин Василев, 1.4.2004 г. /2 бр./; Екатерина Михайлова, 14.4.2004 г.; Михаил Миков, 27.4.2004 г. /2 бр./) и Проект за решение за избиране на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация (Вносители: Станимир Илчев, Ахмед Доган и Борислав Цеков; 12.4.2005 г.).

8. Проект за решение за избор на заместник-председател на Комисията за финансов надзор (Вносители: Станимир Илчев, Ахмед Доган и Борислав Цеков; 12.4.2005 г.).

9. Проект за решение за избор на омбудсман (Вносители: Станимир Илчев и група народни представители; 6.4.2005 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (Приет на първо четене на 10.3.2005 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Приет на първо четене на 30.3.2005 г.).

12. Проект за решение за приемане на Стратегия за сигурност на Република България (Вносител: Министерски съвет; 10.1. 2005 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (Вносители: Ангел Тюркеджиев и Илчо Дуганов; 1.4.2004 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Приет на първо четене на 14.10.2004 г.) - продължение.

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Приет на първо четене на 22.1.2004 г.).

16. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

16. Доклад на Временната анкетна комисия за разследване на измамите с данъка върху добавената стойност и проект за решение по Доклада на Временната анкетна комисия за разследване на измамите с данъка върху добавената стойност (Вносител: Борислав Великов ; 02.03.2005 г.).

17. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания