Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/04/2005
Извънредно заседание - вторник, 14.00 ч.

1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците (Вносител: Министерски съвет; 21.12.2004 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите (Вносител: Нина Радева и група народни представители; 15.03.2005 г.).

3. Първо четене на законопроекта за акцизите (Вносител: Министерски съвет; 9.02.2005 г.).

4. Първо четене на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет; 27.07.2004 г.).

5. Първо четене на законопроекта за държавния вътрешен финансов контрол (Вносител: Министерски съвет; 29.9.2004 г.).

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за народната просвета

Форма за търсене
Ключова дума