Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/04/2005
Извънредно заседание - вторник, 15.00 ч.

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 9.3.2005 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители (Вносители: Борислав Цеков и група народни представители, 21.4.2005 г.; Ремзи Осман, 21.4.2005 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Приет на първо четене на 30.3.2005 г.) - продължение.

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Приети на първо четене на 20.1.2005 г.).

5. Второ четене на законопроекта за регистър БУЛСТАТ (Приет на първо четене на 31.3.2005 г.).

6. Второ четене на проект на Кодекс на международното частно право (Приет на първо четене на 22.3.2005 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания