Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/04/2005 - 28/04/2005
1. Проект за решение за даване на съгласие за водене на проговори и за сключване на заемно споразумение за Трети програмен заем за преструктуриране между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 14.4.2005 г.).

2. Проект за решение за приемане на Програма за развитие на научния потенциал (Вносител: Министерски съвет; 29.3.2005 г.).

3. Второ четене на законопроекта за регистър БУЛСТАТ (Приет на първо четене на 31.3.2005 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на земеделието и горите на Република България и Федералния министър на селското и горското стопанство, околната среда и водното стопанство на Република Австрия за сътрудничество в областта на селското и горското стопанство и на Допълнението към Споразумението между Федералния министър на селското и горското стопанство, околната среда и водното стопанство на Република Австрия и Министерството на земеделието и горите на Република България за сътрудничество в областта на селското и горското стопанство (Вносител: Министерски съвет; 19.4.2005 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа от 9 ноември 1995 г. (Вносител: Министерски съвет; 22.3.2005 г.).

6. Първо четене на законопроекта за меценатството (Вносители: Юлияна Дончева и група народни представители; 19.10.2004 г.).

7. Проект за решение за приемане на Стратегически насоки за осъществяване на проекти за енергоефективно саниране на училищни сгради (Вносител: Министерски съвет; 25.3.2005 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Приети на първо четене на 20.1.2005 г.).

9. Второ четене на проекта на Кодекс на международното частно право (Приет на първо четене на 22.3.2005 г.).

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Борислав Китов, Пламен Кенаров и Димитър Стефанов; 23.11.2004 г.; Хасан Адемов и група народни представители, 23.3.2005 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Приет на първо четене на 22.1.2004 г.) - продължение.

12. Второ четене на законопроекта за частното изпълнение (Приет на първо четене на 8.4.2005 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съхранение и търговия със зърно (Приет на първо четене на 29.3.2005 г.).

14. Първо четене на законопроекта за държавния вътрешен финансов контрол (Вносител: Министерски съвет; 29.9.2004 г.).

15. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (Приет на първо четене на 14.4.2005 г.).

16. Първо четене на законопроекта за съсловната организация на магистър-фармацевтите (Вносители: Валери Цеков и група народни представители; 8.12.2004 г.).

17. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Азербайджанската република за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 28.2.2005 г.) - продължение.

18. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания