Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/05/2005
Извънредно заседание - вторник, 14.00 ч.

1. Второ четене на законопроекта за частното изпълнение (Приет на първо четене на 8.4.2005 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (Приет на първо четене на 14.01.2005 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн (Приет на първо четене на 14.01.2005 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите (Приет на първо четене на 19.04.2005 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците (Приет на първо четене на 19.04.2005 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания