Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/05/2005
Извънредно заседание - вторник, 14.00 ч.

1. Второ четене на законопроекта за частното изпълнение (Приет на първо четене на 8.4.2005 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (Приет на първо четене на 14.01.2005 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн (Приет на първо четене на 14.01.2005 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите (Приет на първо четене на 19.04.2005 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците (Приет на първо четене на 19.04.2005 г.).

Форма за търсене
Ключова дума