Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/12/2001
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията - Продължение.2. Законопроект за ратифициране на измененията на Споразумението за създаване на Международна организация за спътникови далекосъобщения ИНТЕЛСАТ.3. Законопроект за ратифициране на измененията на Списъка на тарифните отстъпки и задължения на Република България - приложение към Общото споразумение по митата и търговията ГАТТ 1994.4. Законопроект за ратифициране на Декларацията за търговията с продукти на информационните технологии и приложения към нея Списък на задълженията на Република България по търговията с продукти на информационните технологии.5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за националната стандартизация.6. Второ четене на законопроекта за защита на личните данни.
Форма за търсене
Ключова дума