Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/05/2005
Извънредно заседание - вторник, 14.00 ч.

1.
Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите (Приет на първо четене на 19.04.2005 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците (Приет на първо четене на 19.4.2005 г.). – продължение

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Приет на първо четене на 04.05.2005 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (Приет на първо четене на 21.4.2005 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана (Вносители: Кирил Милчев, 7.10.2004 г.; Станимир Илчев и група народни представители, 4.5.2005 г.).

6. Проект на Правилник за организацията и дейността на омбудсмана (Вносител: Гиньо Ганев - омбудсман; 4.5.2005 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания