Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/05/2005 - 20/05/2005
1. Прекратяване пълномощията на народен представител.

2. Проект за решение относно 13-ата сесия на Народното събрание (Вносители: Станимир Илчев, Ахмед Доган и Борислав Цеков; 17.5.2005 г.).

3. Проект за решение за разрешаване пребиваването на военен контингент от САЩ с лично оръжие и техника на територията на Република България за участие в учението “IMMEDIATE RESPONSE 2005” (Вносител: Министерски съвет; 10.5.2005 г.).

4. Проект за решение за разрешаване прелитането и пребиваването на територията на Република България на въоръжени сили на страни-членки на инициативата “Партньорство за мир”, за участие в учението “КООПЕРАТИВ КИЙ 2005” (Вносител: Министерски съвет; 10.5.2005 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Споразумението за поддръжка на учение между Министерството на отбраната на Република България и командващия Сухопътните войски на САЩ в Европа и Седма армия относно учението “IMMEDIATE RESPONSE 2005” на територията на Република България (Вносител: Министерски съвет; 10.5.2005 г. ).

6. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република България, от друга страна, отчитащ присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет; 10.5.2005 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност и Република България по програма САПАРД (Специалната присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България), изменящо годишните финансови споразумения 2000, 2001, 2002, 2003 и Многогодишното финансово споразумение (Вносител: Министерски съвет; 22.4.2005 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2004 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България) (Вносител: Министерски съвет; 3.5.2005 г.) - продължение.

9. Първо четене на законопроекта за Софийския университет “Св. Климент Охридски” (Вносители: Огнян Герджиков и група народни представители; 18.4.2005 г.) - продължение.

10. Проект на Правилник за организацията и дейността на омбудсмана (Вносител: Гиньо Ганев - омбудсман; 4.5.2005 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана (Вносители: Станимир Илчев и група народни представители, 4.5.2005 г.) - продължение.

12. Доклад относно проверката на междуправителствените споразумения за кредити, предоставяни на други държави - произхода на кредитите, целите на предоставянето и времето, когато това е осъществявано; държавите кредитополучатели; действията на правителствата от 1990 г. насам по събиране на вземанията на Република България, произтичащи от тези споразумения и Проект за решение по доклада на Временната анкетна комисия за проверката на междуправителствените споразумения за кредити, предоставяни на други държави - произхода на кредитите, целите на предоставянето и времето, когато това е осъществявано; държавите кредитополучатели; действията на правителствата от 1990 г. насам по събиране на вземанията на Република България, произтичащи от тези споразумения (Вносител: Временната анкетна комисия; 13.5.2005 г.).

13. Доклад на Времената комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак и Проект за решение по доклада на Времената комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак (Вносител: Временната комисия; 17.5.2005 г.).

14. Второ четене на законопроекта за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и профилните медицински специалисти (Приет на първо четене на 31.3.2005 г.).

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Приет на първо четене на 22.1.2004 г.) - продължение.

16. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (Приет на първо четене на 14.4.2005 г.).

17. Второ четене на законопроекта за екстрадиция (Приет на първо четене на 22.3.2005 г.).

18. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съхранение и търговия със зърно (Приет на първо четене на 29.3.2005 г.).

19. Първо четене на законопроекта за съсловната организация на магистър-фармацевтите (Вносители: Валери Цеков и група народни представители; 8.12.2004 г.).

20. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

Форма за търсене
Ключова дума