Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/07/2005 - 15/07/2005
1. Проект на декларация за основните приоритети на 40-ото Народно събрание на Република България (Вносители: Сергей Станишев, Анелия Мингова, Ахмед Доган, Надежда Михайлова, Иван Костов, Красимир Каракачанов и Волен Сидеров; 13.7.2005 г.).

2. Проект на решение за ускорени процедурни правила за обсъждане и приемане на законопроекти, произтичащи от подготовката на Република България за членство в Европейския съюз (Вносители: Михаил Миков, Борислав Великов, Марио Тагарински, Четин Казак, Елиана Масева и Павел Шопов; 13.7.2005 г.).

3. Проект на решение за създаване на Временна комисия по правни въпроси (Вносители: Борислав Великов и група народни представители; 13.7.2005 г.).

4. Проект на решение за създаване на Временна комисия по европейски въпроси (Вносители: Борислав Великов и група народни представители; 13.7.2005 г.).

5. Приемане оставката на Министерския съвет на Република България.

6. Прекратяване пълномощията на народен представител.

7. Проект на решение относно обгазяването на жителите на Стара Загора и региона през юли 2005 г. (Вносители: Емилия Масларова, Трифон Митев, Златко Златев, Петър Мръцков и Георги Анастасов; 13.7.2005 г.).

8. Парламентарен контрол:
- изслушване на министър-председателя в оставка и ресорните министри относно кризисната ситуация в страната като последица от наводненията и мерките, предприети от правителството;
- отговори на актуални въпроси.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания