Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/07/2005 - 22/07/2005
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Приет на първо четене на 15.7.2005 г.).

2. Проект за решение за създаване на Временна комисия за проучване на щетите, нанесени от наводненията, предизвикани от проливните дъждове през месеците юни и юли 2005 г. на обществени и частни сгради, пътна и железопътна инфраструктура, земеделската реколта и др. (Вносители: Лютви Местан и група народни представители; 15.7.2005 г.).

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 13.7.2005 г.; Атанас Папаризов и група народни представители, 15.7.2005 г.).

4. Първо четене на законопроекти за защита от шума в околната среда (Вносители: Георги Божинов и група народни представители, 15.7.2005 г.; Борислав Великов и Долорес Арсенова, 15.7.2005 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносители: Джевдет Чакъров и група народни представители, 15.7.2005 г.; Долорес Арсенова и Борислав Великов, 15.7.2005 г.).

6. Проект за решение за определяне срока на действие на Временната анкетна комисия, която да проучи дейността на правителството във връзка с обгазяването на Стара Загора през 2004 г. и 2005 г. (Вносители: Владимир Дамгов и група народни представители; 20.7.2005 г.).

7. Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.

8. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания