Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/07/2005 - 29/07/2005
1. Избиране на:
  • министър-председател на Република България - продължение;
  • структура на Министерския съвет - продължение;
  • Министерски съвет на Република България - продължение.
2. Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание - продължение.

3. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания