Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
03/08/2005 - 05/08/2005
1. Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание - продължение.

2. Първо четене на законопроекта за ветеринарно-медицинската дейност (Вносители: Васил Калинов и група народни представители; 22.7.2005 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Търговския закон (Приет на първо четене на 15.7.2005 г.).

4. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания