Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
03/08/2005 - 05/08/2005
1. Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание - продължение.

2. Първо четене на законопроекта за ветеринарно-медицинската дейност (Вносители: Васил Калинов и група народни представители; 22.7.2005 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Търговския закон (Приет на първо четене на 15.7.2005 г.).

4. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума