Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/08/2005 - 26/08/2005
1. Избор на постоянни комисии на Народното събрание.

2. Първо четене на законопроекта за правната помощ (Вносители: Анелия Мингова и група народни представители, 10.8.2005 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Вносител: Министерски съвет; 11.8.2005 г.).

4. Първо четене на законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в Програмата за действие на Общността за насърчаване на активно европейско гражданство (гражданско участие) (Вносител: Министерски съвет; 10.8.2005 г.).

5. Първо четене на проекта на Наказателно-процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет; 10.8.2005 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносител: Министерски съвет; 10.8.2005 г.).

7. Второ четене на законопроекта за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (Приет на първо четене на 15.7.2005 г.) - продължение.

8. Второ четене на законопроекта за защита от шума в околната среда (Приети на първо четене на 21.7.2005 г.).

9. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума