Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/12/2001
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане.


2. Второ четене на законопроекта за изменение на Кодекса на труда.


3. Проект за решение за даване на съгласие за сключване на гаранционното споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по кредитно споразумение между НЕК и Европейската банка за финансиране на проекта "Рехабилитация и модернизация на електропреносната система Енергия 2".


4. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на балканските страни за икономическо и научно-техническо сътрудничество в областта на земеделието.


5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози.


6. Първо четене на законопроекта за туризма.


7. Първо четене на законопроекта за измерванията.


8. Първо четене на законопроекта за изменениe на Закона за занаятите.

Форма за търсене
Ключова дума