Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
05/10/2005 - 07/10/2005
1. Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социално осигуряване между Република България и Кралство Белгия (Вносител: Министерски съвет; 16.9.2005 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Протокола за взривни военни остатъци (Протокол V) към Конвенцията за забрани или ограничения върху използването на определени конвенционални оръжия, които може да се смятат за прекомерно нараняващи или за имащи неизбирателни въздействия (Вносител: Министерски съвет; 10.9.2005 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция (Вносител: Министерски съвет; 9.9.2005 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (Трети програмен заем за преструктуриране) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 2.9.2005 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Приет на първо четене на 20.9.2005 г.).

6. Проекти за решения за промени в постоянни комисии (Вносители: Михаил Миков и Радослав Илиевски; 5.10.2005 г.).

7. Второ четене на проекта на Наказателно-процесуален кодекс - продължение.

8. Проект за решение за създаване на Временна комисия по искането на Никола Филчев - главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Стефан Софиянски - народен представител от XL Народно събрание.

9. Първо четене на законопроекта за Министерството на вътрешните работи (Вносител: Министерски съвет; 7.9.2005 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Приет на първо четене на 24.8.2005 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето (Приети на първо четене на 20.9.2005 г.).

12. Второ четене на законопроекта за ветеринарно-медицинската дейност - продължение.

13. Първо четене на законопроекта за изпращане и използване на български въоръжени сили извън територията на Република България (Вносител: Министерски съвет; 22.7.2005 г.).

14. Първо четене на законопроекта за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (Вносител: Министерски съвет; 22.7.2005 г.).

15. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания