Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/10/2005 - 14/10/2005
1. Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект “Дунав мост - транш II”) и на Договора за заем и финансиране между Република България и Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн (Вносител: Министерски съвет; 21.9.2005 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция, сключено на 7 януари 2005 г. (Вносител: Министерски съвет; 27.9.2005 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция, сключено на 24 февруари 2005 г. (Вносител: Министерски съвет; 27.9.2005 г.).

4. Проекти за решения за промени в постоянни комисии (Вносители: Ангел Найденов и Радослав Илиевски; 11.10.2005 г.).

5. Второ четене на проекта на Наказателно-процесуален кодекс - продължение.

6. Второ четене на законопроекта за ветеринарно-медицинската дейност - продължение.

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносители: Министерски съвет, 3.10.2005 г.; Волен Сидеров и група народни представители, 12.7.2005 г.; Весела Драганова и Яни Янев, 5.10.2005 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията (Вносител: Министерски съвет; 6.10.2005 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (Вносител: Министерски съвет; 26.9.2005 г.).

10. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания