Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/10/2005 - 21/10/2005
1. Първо четене на законопроекта за защита на потребителите (Вносител: Министерски съвет; 16.9.2005 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносители: Евгени Чачев и Иван Иванов,16.9.2005 г.; Костадин Паскалев, Марко Мечев и Йовко Йовков, 4.10.2005 г.).

3. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет (Приет на първо четене на 15.9.2005 г.).

4. Първо четене на проекта за Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет; 10.8.2005 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие - продължение.

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Приет на първо четене на 15.9.2005 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията (Приет на първо четене на 13.10.2005 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (Приет на първо четене на 8.9.2005 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата (Вносител: Министерски съвет; 6.10.2005 г.).

10. Първо четене на проекта за Кодекс за застраховането (Вносител: Министерски съвет; 28.9.2005 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет; 17.9.2005 г.).

12. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания