Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/10/2005 - 28/10/2005
1. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за Европейския институт за гората (Вносител: Министерски съвет; 26.9.2005 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за измерванията (Вносител: Министерски съвет; 10.8.2005 г.) - продължение.

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (Вносител: Министерски съвет; 10.8.2005 г.) - продължение.

4. Първо четене на законопроекта за изпращане и използване на български въоръжени сили извън територията на Република България (Вносител: Министерски съвет; 22.7.2005 г.).

5. Първо четене на законопроекта за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (Вносител: Министерски съвет; 22.7.2005 г.).

6. Първо четене на законопроекта за геодезия и картография (Вносител: Министерски съвет; 9.8.2005 г.).

7. Второ четене на законопроекта за акцизите (Приет на първо четене на 20.9.2005 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Споразумението за дарение между Република България, представлявана от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, и Република Австрия, представлявана от Федералното министерство на финансите, по отношение на Български фонд за енергийна ефективност (Вносител: Министерски съвет; 17.10.2005 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Приет на първо четене на 26.8.2005 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Приети на първо четене на 14.10.2005 г.).

11. Проект за декларация за спешни мерки срещу опасността от разпространяване на птичи грип на територията на Република България (Вносители: Димитър Абаджиев и Мария Капон; 20.10.2005 г.).

12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносители: Министерски съвет, 10.10.2005 г.; Светослав Спасов и група народни представители, 14.10.2005 г.).

13. Първо четене на законопроекта за съсловната организация на магистър-фармацевтите (Вносители: Атанас Щерев и група народни представители; 25.8.2005 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Приет на първо четене на 21.7.2005 г.).

15. Парламентарен контрол.Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания