Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/12/2005
Извънредно заседание - вторник, 9.00 часа.

1. Второ четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2006 г. (Приет на първо четене на 17.11.2005 г.).

2. Второ четене на проекта за Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - продължение.

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Приет на първо четене на 14.12.2005 г.).

Форма за търсене
Ключова дума