Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/01/2006 - 13/01/2006
Предложения по чл. 40, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

  • от Парламентарната група на Движението за права и свободи: Второ четене на законопроекта за Министерството на вътрешните работи (Приет на първо четене на 6.10.2005 г.). - първа част.
  • от Парламентарната група на Коалиция “АТАКА”: Проект за решение относно разполагането на американски военни бази на територията на Република България (Вносители: Минчо Христов, Стела Банкова и Владимир Кузов; 20.10.2005 г.).
  • от Парламентарната група на ОДС: Няма постъпило предложение.
  • от Парламентарната група на Демократи за силна България: Проект за решение за създаване на временна анкетна комисия относно Окончателния доклад на независимата комисия, назначена от Генералния секретар на ООН, разследваща машинациите с програмата “Петрол срещу храни” по време на режима на Саддам Хюсеин (Вносители: Иван Костов и група народни представители; 15.11.2005 г.).
  • от Парламентарната група на “Български народен съюз”: Няма постъпило предложение.
  • от Парламентарната група на Коалиция за България: Няма постъпило предложение.
  • от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори: Няма постъпило предложение.


1. Проект за решение за създаване на Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България (Вносител: Георги Пирински; 10.01.2006 г.).

2. Второ четене на законопроекта за Министерството на вътрешните работи (Приет на първо четене на 6.10.2005 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон (Вносител: Министерски съвет; 11.11.2005 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Красимир Каракачанов и група народни представители; 22.11.2005 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Вносител: Министерски съвет; 7.11.2005 г.).

6. Второ четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (Приет на първо четене на 8.12.2005 г.).

7. Второ четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за занаятите (Приет на първо четене на 8.12.2005 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата (Вносител: Министерски съвет; 19.12.2005 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (Вносител: Министерски съвет; 13.12.2005 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето (Вносител: Министерски съвет; 13.12.2005 г.).

11. Проект на декларация за спешни мерки срещу опасността от разпространяване на птичи грип на територията на Република България (Вносител: Димитър Абаджиев и Мария Капон; 20.10.2005 г.).

12. Парламентарен контрол (от 9,00 ч. до 14,00 ч.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания