Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/01/2006 - 27/01/2006
1. Проект за решение за приемане на Правила за процедурата относно законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Вносители: Любен Корнезов и група народни представители; 24.1.2006 г.).

2. Второ четене на законопроекта за Министерството на вътрешните работи - продължение.

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (Вносител: Министерски съвет; 13.12.2005 г.).

4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето (Вносител: Министерски съвет, 13.12.2005 г.; Евгения Живкова и Светослав Спасов, 17.1.2006 г. ).

5. Проект за решение за прекратяване участието на контингент от въоръжените сили на Република България във военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина с щабни офицери, военнослужещи за гражданско-военни отношения, механизиран взвод и медицински екип и разрешаване участието на контингент от въоръжените сили на Република България във военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина в състав от лекопехотна рота под оперативния контрол на командващия на операцията, лекопехотен взвод в състава на холандски военен контингент и кадрови военнослужещи в щаба на операцията и подчинените структури (Вносител: Министерски съвет; 22.12.2005 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Основното споразумение между правителството на Република България и Световната здравна организация за установяване на взаимоотношения на техническо консултативно сътрудничество (Вносител: Министерски съвет; 13.12.2005 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за паметниците на културата и музеите (Вносител: Министерски съвет; 6.12.2005 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство (Вносител: Министерски съвет; 13.12.2005 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на отпусната безвъзмездна помощ в размер на 381 000 щ.д. по проект “Правни и регулаторни реформи в инфраструктурата” (Вносител: Министерски съвет; 27.12.2005 г.).

10. Второ четене на проекта за Административно-процесуален кодекс (Приет на първо четене на 9.11.2005 г.).

11. Законопроект за ратифициране на измененията на Конвенцията за физическа защита на ядрения материал (Вносител: Министерски съвет; 19.12.2005 г.).

12. Проект за решение за спиране на процедурата по приватизация на Киноцентър “Бояна филм” - ЕАД (Вносител: Павел Чернев и група народни представители; 10.01.2006 г.).

13. Парламентарен контрол (от 9.00 ч. до 14.00 ч.).

- Изслушване на министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, относно енергийната стратегия на правителството.
- Отговори на въпроси и питания.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания