Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/02/2006 - 17/02/2006
1. Първо четене на законопроекта за концесиите (Вносител: Министерски съвет; 23.12.2005 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (Вносители: Министерски съвет, 6.12.2005 г.; Иван Н. Иванов и Евгени Чачев, 9.1.2006 г.).

3. Второ четене на проекта за Административно-процесуален кодекс - I част (Приет на първо четене на 9.11.2005 г. ).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители - II част - продължение.

5. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за здравното осигуряване (Приет на първо четене на 18.1.2006 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Приет на първо четене на 14.12.2005 г.).

7. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (Приет на първо четене на 1.2.2006 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (Приет на първо четене на 20.1.2006 г.).

9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Вносители: Маруся Любчева и група народни представители, 14.12.2005 г.; Министерски съвет, 1.2.2006 г.).

10. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания