Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/03/2006 - 24/03/2006
1. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Румъния за социална сигурност (Вносител: Министерски съвет; 13.3.2006 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Унгария за социална сигурност (Вносител: Министерски съвет; 13.3.2006 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (Вносител: Министерски съвет; 10.1.2006 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2005 г.).

5. Второ четене на законопроекта за геодезията и картографията (Приет на първо четене на 27.10.2005 г.).

6. Стратегия за приватизация на “България Ер” ЕАД София (Вносител: Министерски съвет; 17.2.2006 г.).

7. Второ четене на проекта за Административно-процесуален кодекс - продължение.

8. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни заседания