Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
05/04/2006 - 07/04/2006
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:
Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове (Вносители: Васил Паница и Иван Н. Иванов; 8.3.2006 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ “АТАКА”:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОДС:
Няма постъпило предложение.


1. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между федералния министър на отбраната на Република Австрия, Министерството на отбраната на Република България, Департамента по национална отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Република Чили, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Силите за отбрана на Нова Зеландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на националната отбрана на Румъния, Департамента по отбраната на Конфедерация Швейцария и Министерството на отбраната на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимно сътрудничество във връзка с Въоръжените сили на Многонационалните оперативни сили (Северозапад) на операция „Алтеа” (Европейски съюз) в Босна и Херцеговина (Вносител: Министерски съвет; 20.3.2006 г.).

2. Проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 195 за развитието на човешките ресурси, 2004 г., приета на 92-ата сесия на Международната конференция на труда (Вносител: Министерски съвет; 17.3.2006 г.).

3. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 1 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица) (Вносител: Министерски съвет; 13.1.2006 г.).

4. Второ четене на законопроекта за държавната финансова инспекция (Приет на първо четене на 2.3.2006 г.).

5. Второ четене на законопроекта за концесиите - продължение.

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Вносители: Министерски съвет, 29.12.2005 г.; Янаки Стоилов и група народни представители, 16.3.2006 г.; Валентин Милтенов и Яни Янев, 22.3.2006 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Приет на първо четене на 1.2.2006 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти (Вносител: Любен Корнезов; 21.9.2005 г.).

9. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания