Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
07/06/2006 - 09/06/2006
1. Приемане на Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.) (Вносител: Министерски съвет; 27.3.2006 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Минчо Христов и Стела Банкова, 3.5.2006 г.; Министерски съвет; 10.5.2006 г.).

3. Първо четене на законопроекта за кредитните институции (Вносител: Министерски съвет; 2.5.2006 г.).

4. Първо четене на законопроекта за допълнителен надзор върху финансовите конгломерати (Вносител: Министерски съвет; 28.4.2006 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия (Вносител: Министерски съвет; 3.5.2006 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (Вносител: Йордан Цонев; 25.5.2006 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията (Вносител: Йордан Мирчев; 26.5.2006 г.).

8. Второ четене на законопроекта за електронната търговия (Приет на първо четене на 17.5.2006 г.).

9. Второ четене на законопроекта за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (Приет на първо четене на 17.5.2006 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки (Приет на първо четене на 11.5.2006 г.).

11. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Вносители: Мирослав Мурджов, Николай Кънчев и Борислав Българинов, 30.3.2006 г.; Донка Михайлова, Лютви Местан и Иво Атанасов, 17.5.2006 г.).

12. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания