Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/06/2006 - 16/06/2006
1. Проект за Декларация на Народното събрание на Република България за успешно приключване на процеса на присъединяване на България към Европейския съюз на 1 януари 2007 г. (Вносители: Михаил Миков, Анелия Мингова и Лютви Местан; 13.6.2006 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (Вносител: Министерски съвет; 29.5.2006 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за присъединяване на Република Македония към Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА) (Вносител: Министерски съвет; 29.5.2006 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Споразумението за привилегиите и имунитетите на Международния наказателен съд (Вносител: Министерски съвет; 29.5.2006 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Вносители: Мирослав Мурджов, Николай Кънчев и Борислав Българинов, 30.3.2006 г.; Донка Михайлова, Лютви Местан и Иво Атанасов, 17.5.2006 г.).

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Владимир Кузов, 15.11.2005 г.; Министерски съвет, 29.5.2006 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Приет на първо четене на 25.5.2006 г.).

8. Второ четене на законопроекта за потребителския кредит (Приет на първо четене на 25.5.2006 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Европейския съюз, установяващо рамка за участието на Република България в операциите на Европейския съюз за управление на кризи (Вносител: Министерски съвет; 29.5.2006 г.).

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Татяна Калканова и група народни представители, 1.2.2006 г.; Иван Н. Иванов, 1.3.2006 г.; Христина Христова и Милен Велчев, 11.5.2006 г.; Хасан Адемов и Петър Мръцков, 30.5.2006 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти (Приет на първо четене на 27.4.2006 г.).

12. Второ четене на законопроекта за ратифициране на Договора за сътрудничество за хуманитарна помощ между Министерството на здравеопазването на Република България и Суверенния военен благотворителен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта (Вносител: Министерски съвет; 15.5.2006 г.).

13. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания