Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/06/2006 - 23/06/2006
1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (Вносител: Министерски съвет; 10.5.2006 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Вносители: Петър Димитров и група народни представители; 14.6.2006 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (Вносители: Нина Чилова, Атанас Мерджанов и Фикрет Шабанов; 17.5.2006 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн (Вносители: Нина Чилова, Атанас Мерджанов и Фикрет Шабанов; 17.5.2006 г.).

5. Второ четене на законопроекта за ратифициране на Договора за сътрудничество за хуманитарна помощ между Министерството на здравеопазването на Република България и Суверенния военен благотворителен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта (Приет на първо четене на 31.5.2006 г.).

6. Второ четене на законопроекта за фуражите (Приет на първо четене на 27.4.2006 г.).

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Христина Христова и Милен Велчев, 11.5.2006 г.; Хасан Адемов и Петър Мръцков, 30.5.2006 г.).

8. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги (Вносител: Министерски съвет; 5.6.2006 г.).

9. Второ четене на законопроекта за данък върху добавената стойност (Приет на първо четене на 27.4.2006 г.) - I част.

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (Приет на първо четене на 8.6.2006 г.).

11. Доклад за дейността на омбудсмана на Република България за периода юни 2005 г. - март 2006 г.

12. Доклад на Временна комисия по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Волен Николов Сидеров, народен представител в 40-то Народно събрание и проект за решение - първа точка в дневния ред за 22 юни 2006 г.

13. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания