Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/06/2006 - 30/06/2006
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Приет на първо четене на 1.6.2006 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 25.5.2006 г.).

3. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2005 г. (Вносител: Министерски съвет; 19.5.2006 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (Вносители: Ахмед Юсеин и Метин Сюлейманов; 17.5.2006 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносители: Минчо Христов, 10.1.2006 г.; Иван Н. Иванов и Евгени Чачев, 20.1.2006 г.; Министерски съвет, 2.6.2006 г.).

6. Второ четене на законопроекта за информиране и консултиране на работниците и служителите в транснационални предприятия, групи от предприятия и дружества (Приет на първо четене на 18.5.2006 г.).

7. Второ четене на законопроекта за допълнителен надзор върху финансовите конгломерати (Приет на първо четене на 8.6.2006 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията (Приет на първо четене на 8.6.2006 г.).

9. Първо четене на законопроекта за договорите за финансово обезпечение (Вносител: Министерски съвет; 22.3.2006 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия (Приет на първо четене на 8.6.2006 г.).

11. Второ четене на законопроекта за данък върху добавената стойност - продължение.

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Приети на първо четене на 11.5.2006 г.).

13. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания