Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
06/02/2002 - 08/02/2002
1. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Министерството на отбраната на Република Австрия, Мини-стерството на отбраната на Кралство Дания, Министерството на отбраната на Финландия, Министерството на отбраната на Френската република, Министерството на отбраната на Феде-рална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната на Република Италия, Министерството на отбраната на Кралство Холандия, Въоръжените сили на Нова Зеландия, Министер-ството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Португалия, Министерството на отбраната на Румъния, Министерстовото на отбраната на Кралство Испания, правителството на Швеция и Генералния щаб на Република Турция относно командването и свързани с него въпроси на Международните сили за поддържане на сигурността (ИСАФ) в Афганистан, подписан на 10 януари 2002 г. в Лондон (Вносител: Министерски съвет; 21.1.2002 г.).2. Проект за решение за разрешаване участието на Република България в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ИСАФ) в Афганистан в изпъл-нение на Резолюция № 1386/2001 г. на Съвета за сигурност на ООН и под командването на Обединено кралство Велико-британия и Северна Ирландия (Вносител: Министерски съвет; 22.1.2002 г.).3. Второ четене на законопроекта за приватизация и следприватизационен контрол - продължение.4. Избор на представители на българския парламент в Европейския конвент.
5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Вносител: Министерски съвет; 14.12.2001 г.).


6. Първо четене на законопроекта за сделките с компен-саторни инструменти (Вносител: Министерски съвет; 14.12.2001 г.).


7. Първо четене на законопроекта за убежището и бежанците (Вносител: Министерски съвет; 19.12.2001 г.).
8. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за лечебните растения (Приет на първо четене на 16.1.2002 г.).


9. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за защитените територии (Приет на първо четене на 16.1.2002 г.).


10. Проект за решение за откриване на частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование Театрален колеж "Любен Гройс" със седалище София (Вносител: Министерски съвет; 5.12.2001 г.).


11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки (Вносител: Министерски съвет; 17.12.2001 г.).


12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Вносители: Петър Мутафчиев и група народни представители, 11.12.2001 г.; Министерски съвет, 2.1.2002 г.; Йордан Митев и група народни представители, 23.1.2002 г.).


13. Разисквания по искането за гласуване недоверие на министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски (Вносители: Екатерина Михайлова и група народни представители, 4.2.2002 г.).


14. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания