Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
05/07/2006 - 07/07/2006
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Второ четене на законопроекта за данък върху добавената стойност - продължение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Второ четене на законопроекта за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати (Приет на първо четене на 8.6.2006 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОДС:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:
Първо четене на законопроекта за достъп и използване на документите на Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българската народна армия (Вносители: Иван Костов и група народни представители; 10.5.2006 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ “АТАКА”:
Първо четене на законопроекта за национализация (Вноси-тели: Волен Сидеров и група народни представители; 2.3.2006 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Няма постъпило предложение.


1. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Договора между правителството на Република България и правителството на Словашката република за насърчаване и взаимна защита на инвестициите от 21 юли 1994 г. (Вносител: Министерски съвет; 23.6.2006 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за поддръжка на учение между Министерството на отбраната на Република България и командващия Сухопътните войски на Съединените американски щати в Европа и Седма армия относно учението “IMMEDIATE RESPONSE 2006” на територията на Република България (Вносител: Министерски съвет; 23.6.2006 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Приети на първо четене на 11.5.2006 г.).

4. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносител: Министерски съвет; 19.6.2006 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия (Приет на първо четене на 8.6.2006 г.).

6. Първо четене на законопроекта за договорите за финансово обезпечение (Вносител: Министерски съвет; 22.3.2006 г.).

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (Вносители: Министерски съвет, 23.5.2006 г.; Борислав Китов, 16.6.2006 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Георги Божинов, Борислав Великов и Росен Владимиров; 28.6.2006 г.).

9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносители: Екатерина Михайлова, Антоанела Понева и Евдокия Манева, 19.10.2005 г.; Георги Божинов, 28.6.2006 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията (Приет на първо четене на 8.6.2006 г.).

11. Второ четене на законопроекта за постановяване, приемане и изпълнение на решения за обезпечаване на имущество или доказателства от държавите-членки на Европейския съюз (Приет на първо четене на 31.5.2006 г.).

12. Второ четене на законопроекта за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати (Приет на първо четене на 8.6.2006 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Приет на първо четене на 19.5.2006 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето (Приети на първо четене на 19.5.2006 г.).

15. Проекти за решения за промени в постоянни комисии на Народното събрание - точка първа на 7 юли 2006 г.

16. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания