Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/07/2006 - 14/07/2006
1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката (Вносители: Яне Янев, 19.1.2006 г.; Иван Костов и група народни представители, 12.5.2006 г.; Мая Манолова и група народни представители, 22.6.2006 г.).

2. Второ четене на законопроекта за кредитните институции (Приет на първо четене на 8.6.2006 г.).

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Минчо Христов и Стела Банкова, 21.7.2005 г.; Министерски съвет, 28.11.2005 г.; Ася Михайлова и Елеонора Николова, 10.2.2006 г.; Мая Манолова и Георги Юруков, 7.4.2006 г.; Владимир Кузов, 12.4.2006 г.; Владимир Кузов, 26.5.2006 г.; Мая Манолова и група народни представители, 23.6.2006 г.; Захари Георгиев, 28.6.2006 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Приет на първо четене на 15.6.2006 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Кралство Швеция за сътрудничество по чл. 6 на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2006 г.).

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (Вносители: Борислав Китов и Лъчезар Иванов, 12.5.2006 г.; Министерски съвет, 21.6.2006 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Вносители: Йордан Цонев, Татяна Дончева и Камелия Касабова; 7.7.2006 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (Приет на първо четене на 21.6.2006 г.).

9. Доклад на Временната комисия по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Павел Михайлов Чернев, народен представител в 40-то Народно събрание и проект за решение.

10. Второ четене на законопроекта за данък върху добавената стойност - продължение.

11. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания