Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/07/2006 - 28/07/2006
1. Законопроект за ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (Вносител: Министерски съвет; 29.5.2006 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Допълнение № 1 към споразумението от 9 април 2002 г., за финансиране на строежа и проучванията на мост над река Дунав между Видин и Калафат (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2006 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Протокола за допълнение на Женевските конвенции от 12 август 1949 г. във връзка с приемането на допълнителна отличителна емблема (Протокол III) (Вносител: Министерски съвет; 10.7.2006 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Вносители: Йордан Цонев, Татяна Дончева и Камелия Касабова; 7.7.2006 г.) - продължение.

5. Проект за решение за откриване на Архитектурен факултет в структурата на Висшето строително училище “Любен Каравелов” - София (Вносител: Министерски съвет; 21.6.2006 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (Приет на първо четене на 21.6.2006 г.).

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (Вносители: Борислав Китов и Лъчезар Иванов, 12.5.2006 г.; Министерски съвет, 21.6.2006 г.) - продължение.

8. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносител: Министерски съвет; 19.6.2006 г.) - продължение.

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (Вносител: Министерски съвет; 27.6.2006 г.).

10. Проект за решение за удължаване срока на действие  на Временната комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници (Вносител: Пламен Ранчев; 20.7.2006 г.).

11. Второ четене на законопроекта за данък върху добавената стойност - продължение.

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката (Приет на първо четене на 12.7.2006 г.).

13. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките (Вносители: Минчо Христов и Стела Ангелова-Банкова, 25.8.2005 г.; Министерски съвет, 27.6.2006 г.).


Проект за решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2006 г. (Вносител: Георги Пирински; 26.7.2006 г.). - гласуване след почивката.

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за патентите - продължение.

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Приет на първо четене на 30.6.2006 г.).

16. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Приет на първо четене на 7.7.2006 г.).

17. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите (Приет на първо четене на 6.7.2006 г.).

18. Проект за решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България (Вносител: Яне Янев; 15.6.2006 г.).

19. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (Приети на първо четене на 7.7.2006 г.).

20. Доклад на Временната комисия по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Павел Михайлов Чернев, народен представител в 40-то Народно събрание и проект за решение.

21. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за управление при кризи (Вносители: Иван Сотиров, Филип Димитров и Ясен Попвасилев, 15.3.2006 г.; Министерски съвет, 21.6.2006 г.).

22. Първо четене на законопроекта за защита при бедствия (Вносител: Министерски съвет, 21.6.2006 г.).

23. Първо четене на законопроекта за одобряване и прилагане на Общия устройствен план на Столичната община (Вносител: Министерски съвет, 17.3.2006 г.).

24. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация - продължение.

25. Първо четене на законопроекта за безмитната търговия (Вносител: Министерски съвет; 8.6.2006 г.).

26. Второ четене на законопроекта за устройството на българското Черноморско крайбрежие (Приет на първо четене на 18.5.2006 г.).

27. Парламентарен контрол (28.7.2006 г., петък, от 9,00 ч. до 14,00 ч.).


Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания