Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/07/2006
Извънредно пленарно заседание - вторник, 14.00 часа

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката (Приет на първо четене на 12.7.2006 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките (Вносители: Минчо Христов и Стела Ангелова-Банкова, 25.8.2005 г.; Министерски съвет, 27.6.2006 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за патентите - продължение.

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Приет на първо четене на 30.6.2006 г.).Дневният ред за извънредното пленарно заседание е гласуван и приет от народните представители на 21.7.2006 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания