Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/02/2002 - 15/02/2002
1. Гласуване по искането за гласуване недоверие на министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски (Вносители: Екатерина Михайлова и група народни представители, 4.2.2002 г.).
2. Проект за решение за изменение и допълнение на Военната доктрина на Република България, приета с Решение на Народното събрание от 8 април 1999 г. /ДВ, бр. 34 от 1999 г./ (Вносител: Министерски съвет; 16.1.2002 г.).
3. Проект за решение за определяне наименование на висше училище (Вносител: Лютви Местан; 11.1.2002 г.).
4. Проект за решение за откриване на частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование Театрален колеж "Любен Гройс" със седалище София (Вносител: Министерски съвет; 5.12.2001 г.).
5. Първо четене на законопроекта за семейни помощи и добавки за деца (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители; 19.7.2001 г.), на законопроекта за подпомагане на семейството при раждане, отглеждане и възпитание на деца (Вносители: Емилия Масларова и група народни представители; 28.11.2001 г.) и на законопроекта за семейни помощи за деца (Вносител: Министерски съвет; 20.12.2001 г.).
6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Вносител: Министерски съвет; 14.12.2001 г.).
7. Първо четене на законопроекта за сделките с компен-саторни инструменти (Вносител: Министерски съвет; 14.12.2001 г.).
8. Първо четене на законопроекта за убежището и бежанците (Вносител: Министерски съвет; 19.12.2001 г.).9. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за лечебните растения (Приет на първо четене на 16.1.2002 г.).10. Второ четене на законопроекта за приватизация и следприватизационен контрол - продължение.11. Второ четене на законопроекта за изменение на Закон за защитените територии (Приет на първо четене на 16.1.2002 г.).12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки (Вносител: Министерски съвет; 17.12.2001 г.).13. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Вносители: Петър Мутафчиев и група народни представители, 11.12.2001 г.; Министерски съвет, 2.1.2002 г.; Йордан Митев и група народни представители, 23.1.2002 г.).14. Първо четене на законопроекти за държавния дълг (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители, 19.7.2001 г.; Министерски съвет, 2.1.2002 г.).15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Вносител: Министерски съвет; 17.12.2001 г.).16. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Вносители: Мустафа Хасан и група народни представители; 21.12.2001 г.).17. Законопроект за ратифициране на Допълнителен протокол № 11 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2002 г.).18. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).

Форма за търсене
Ключова дума