Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/02/2002 - 22/02/2002
1. Избор на член на Съвета за електронни медии.
2. Проект за решение за изменение на Решението по доклада на Временната анкетна комисия за проучване на дейността на Държавен фонд "Земеделие (Вносител: Пламен Моллов; 1.2.2002 г.).
3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет; 16.1.2002 г.).
4. Второ четене на законопроекта за приватизация и следприватизационен контрол - продължение.
5. Проект за решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия (Вносители: Никола Николов и група народни представители; 8.2.2002 г.).
6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Вносители: Петър Мутафчиев и група народни представители, 11.12.2001 г.; Министерски съвет, 2.1.2002 г.; Йордан Митев и група народни представители, 23.1.2002 г.).
7. Първо четене на законопроекти за държавния дълг (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители, 19.7.2001 г.; Министерски съвет, 2.1.2002 г.).
8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за събиране на държавните вземания (Вносител: Министерски съвет; 31.1.2001 г.).
9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки (Вносител: Министерски съвет; 17.12.2001 г.).
10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Вносител: Министерски съвет; 17.12.2001 г.).
11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Приет на първо четене на 23.1.2002 г.).
12. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за административните нарушения и наказания (Приет на първо четене на 31.1.2001 г.).
13. Първо четене на законопроекта за околната среда (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители; 19.7.2001 г.) и на законопроекта за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет; 13.12.2001 г.).
14. Законопроект за ратифициране на Допълнителен протокол № 11 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2002 г.).
15. Законопроект за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Естония (Вносител: Министерски съвет; 5.2.2002 г.).
16. Законопроект за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Хърватия (Вносител: Министерски съвет; 5.2.2002 г.).
17. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания