Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/11/2006 - 17/11/2006
1. Второ четене на законопроекта за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (Приет на първо четене на 12.10.2006 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за кооперациите (Вносители: Добромир Гущеров и група народни представители, 5.4.2006 г.; Младен Червеняков и група народни представители, 11.5.2006 г.; Янаки Стоилов и група народни представители, 25.10.2006 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносители: Йордан Цонев, Йордан Мирчев и Петър Кънев; 13.10.2006 г.).

4. Законопроект за ратифициране на измененията на Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Вносител: Министерски съвет; 6.11.2006 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Протокола за стратегическа екологична оценка към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Вносител: Министерски съвет; .6.11.2006 г.).

6. Второ четене на законопроекта за устройството на българското Черноморско крайбрежие (Приет на първо четене на 18.5.2006 г.) - продължение.

7. Първо четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2007 г. (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2006 г.). - т. 1 за четвъртък, 16.11.2006 г.

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Приет на първо четене на 25.10.2006 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал (Приет на първо четене на 14.9.2006 г.).

10. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания