Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/11/2006
Извънредно пленарно заседание - вторник, 14.00 часа

1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 22.09.2006 г.; Мирослав Мурджов и група народни представители, 06.10.2006 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания