Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/11/2006 - 24/11/2006
1. Законопроект за ратифициране на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2006 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 към Договора за заем и финансиране между Република България и Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, от 26 август 2004 г. и на Допълнителното споразумение към Договора за заем и финансиране между Република България и Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, от 26 август 2004 г. (Вносител: Министерски съвет; 6.11.2006 г.).

3. Повторно гласуване на оспорения § 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет от Народното събрание на 14.9.2006 г. и върнат с Указ № 396 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2006 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (Вносители: Младен Червеняков и група народни представители; 2.11.2006 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Вносител: Министерски съвет; 1.11.2006 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Приет на първо четене на 25.10.2006 г.).

8. Второ четене на законопроекта за защита при бедствия (Приет на първо четене на 4.8.2006 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление при кризи (Приети на първо четене на 4.8.2006 г.) - продължение.

10. Второ четене на законопроекта за устройството на българското Черноморско крайбрежие (Приет на първо четене на 18.5.2006 г.) - продължение.

11. Второ четене на законопроекта за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Приети на първо четене на 29.8.2006 г.).

12. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания