Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/11/2006 - 01/12/2006
1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносител: Министерски съвет; 20.11.2006 г.) - продължение.

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за местните данъци и такси (Вносител: Министерски съвет; 15.11.2006 г.).

3. Законопроект за денонсиране на Търговската спогодба между Народна република България и Република Перу (Вносител: Министерски съвет; 23.10.2006 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Процедурните правила на Десетилетието на ромското включване 2005-2015 г. (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2006 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Съвета на Европа относно статута на Информационния офис на Съвета на Европа в София (Вносител: Министерски съвет; 13.11.2006 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за пътищата (Вносители: Йордан Мирчев и Тодор Костурски; 17.11.2006 г.).

7. Второ четене на законопроекта за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Приети на първо четене на 29.8.2006 г.).

8. Второ четене на законопроекта за защита при бедствия (Приет на първо четене на 4.8.2006 г.) - продължение.

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за управление при кризи (Приети на първо четене на 4.8.2006 г.) - продължение.

10. Второ четене на законопроекта за предоставяне на финансови услуги от разстояние (Приет на първо четене на 25.10.2006 г.).

11. Второ четене на законопроекта за подпомагане и компенсация на пострадалите от престъпления (Приет на първо четене на 26.10.2006 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за счетоводството (Приет на първо четене на 9.11.2006 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Приет на първо четене на 9.11.2006 г.).

14. Проект за решение за отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2005 г. (Вносител: Министерски съвет; 3.7.2006 г.).

15. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Владимир Кузов, 16.8.2006 г.; Евтим Костадинов и Георги Юруков, 23.8.2006 г.).

16. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (Вносители: Иван Николаев Иванов и Евгени Чачев; 15.2.2006 г.).

17. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон (Вносители: Добромир Гущеров, Стоян Витанов и Евтим Костадинов; 8.6.2006 г.).

18. Първо четене на законопроекта за горите (Вносители: Васил Калинов и група народни представители; 4.8.2006 г.).

19. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния печат и националното знаме на Република България (Вносител: Митко Димитров; 4.10.2006 г.).

20. Второ четене на законопроекта за устройството на българското Черноморско крайбрежие (Приет на първо четене на 18.5.2006 г.) - продължение.

21. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания