Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/03/2002 - 01/04/2002
1. Първо четене на законопроекти за държавния дълг (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители, 19.7.2001 г.; Министерски съвет, 2.1.2002 г.) - продължение.
2. Проект за първоначална позиция на Република България по дебатите за бъдещето на Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет; 11.2.2002 г.).
3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за събиране на държавните вземания (Вносител: Министерски съвет; 31.1.2001 г.).
4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки (Вносител: Министерски съвет; 17.12.2001 г.).
5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Вносител: Министерски съвет; 17.12.2001 г.).
6. Първо четене на законопроекта за околната среда (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители; 19.7.2001 г.) и на законопроекта за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет; 13.12.2001 г.).
7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Приет на първо четене на 23.1.2002 г.).
8. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за административните нарушения и наказания (Приет на първо четене на 31.1.2001 г.).9. Проект за решение за разрешаване транзитното преминаване през територията на Република България на румънска пехотна рота, включена към италианския контингент от състава на мироопазващите сили на КФОР в Косово (Вносител: Министерски съвет; 14.2.2002 г.).
10. Проект за решение за разрешаване пребиваването на чуждестранни военнослужещи с личното си оръжие и техника на територията на Република България за участие в инженерното учение на Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа "Крайъгълен камък 2002" (Вносител: Министерски съвет; 25.2.2002 г.).
11. Законопроект за ратифициране на Допълнителен протокол № 11 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2002 г.).
12. Законопроект за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Естония (Вносител: Министерски съвет; 5.2.2002 г.).
13. Законопроект за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Хърватия (Вносител: Министерски съвет; 5.2.2002 г.).
14. Стратегия за приватизация на "Булгартабак холдинг" АД - София (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2002 г.).
15. Второ четене на законопроекта за държавните помощи (Приет на първо четене на 30.11.2001 г.).
16. Стратегия за ускоряване на преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет; 8.2.2002 г.).
17. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).

Форма за търсене
Ключова дума