Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/02/2007 - 16/02/2007
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 14 - 16 ФЕВРУАРИ 2007 Г.

1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум RWE NUKEM - GNB (DSF Kozloduy) (Вносител: Министерски съвет; 19.1.2007 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Кипър, Министерството на националната отбрана на Република Гърция и Министерството на отбраната на Румъния за създаване на Многонационална бойна група на Европейския съюз с Гърция като водеща страна и с участието на България, Кипър и Румъния (Вносител: Министерски съвет; 19.1.2007 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за борба с корупцията, в която участват служители на Европейските общности или служители на държавите-членки на Европейския съюз, изготвена на базата на член К.3(2)(с) от Договора за Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет; 29.1.2007 г.).

4. Второ четене на законопроекта за избиране на представители на Република България в Европейския парламент (Приети на първо четене на 15.12.2006 г.) - продължение.

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносител: Министерски съвет; 6.12.2006 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители (Вносител: Министерски съвет; 1.11.2006 г.).

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Владимир Кузов, 16.8.2006 г.; Евтим Костадинов и Георги Юруков, 23.8.2006 г.).

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 5.7.2006 г.; Владимир Кузов, 17.7.2006 г.; Светослав Спасов и Мария Ангелиева-Колева, 9.8.2006 г.; Елеонора Николова, Димитър Абаджиев и Мария Капон, 31.10.2006 г.; Елиана Масева, Екатерина Михайлова и Атанас Атанасов, 1.11.2006 г.; Минчо Христов и Стела Банкова, 2.11.2006 г.; Яни Янев, Мая Манолова и Четин Казак, 22.11.2006 г.; Йордан Цонев, 24.1.2007 г.).

9. Проекти за решения за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Петър Стоянов и група народни представители, 2.2.2006 г.; Христо Кирчев, 7.4.2006 г.; Мария Капон, 6.7.2006 г.; Георги Пирински и група народни представители, 2.11.2006 г.; Радослав Илиевски, 3.11.2006 г.; Минчо Христов и Стела Банкова, 17.11.2006 г.; Екатерина Михайлова, Елиана Масева и Евгени Чачев, 12.1.2007 г. ).

10. Проект за решение за избиране на заместник-председател на Четиридесетото Народното събрание (Вносител: Волен Сидеров; 19.12.2006 г. и 13.2.2007 г.).

11. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (Вносители: Яни Янев и група народни представители, 13.12.2006 г.; Георги Божинов и група народни представители, 19.1.2007 г.).

12. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект “Подобрения във водния цикъл”, включващ интегрирани проекти за водите на гр. София и на гр. Сливен - фаза 1 (Вносител: Министерски съвет; 3.1.2007 г.).

13. Второ четене на законопроекта за електронните съобщения (Приет на първо четене на 20.9.2006 г.) - I част - продължение.

14. Второ четене на законопроекта за устройството на българското Черноморско крайбрежие (Приет на първо четене на 18.5.2006 г.) - продължение.

15. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания