Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
06/03/2002 - 08/03/2002
1. Първо четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Данъчния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет; 21.2.2002 г.).


2. Стратегия за приватизация на "Булгартабак холдинг" АД - София (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2002 г.).


3. Второ четене на законопроекта за държавните помощи (Приет на първо четене на 30.11.2001 г.) - продължение.


4. Второ четене на законопроекта за измерванията (Приет на първо четене на 18.1.2002 г.).


5. Стратегия за ускоряване на преговорите за присъеди-няване на България към Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет; 8.2.2002 г.).


6. Парламентарен контрол.


· Разисквания по питането на народните представители Георги Пирински и Емилия Масларова към министъра на финансите Милен Велчев относно договора с "Краун Ейджънтс" за реформа в митниците.


· Отговори на актуални въпроси и питания.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания