Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
07/03/2007 - 09/03/2007

П Р О Г Р А М А

за работата на Народното събрание

7 - 9 март 2007 г.

1. Законопроект за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2007 г.).

2. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България - автомагистрала “Тракия”) (Вносител: Министерски съвет; 12.2.2007 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за приложимото право към договорните задължения, открита за подписване в Рим на 19 юни 1980 г., и придружаващите я актове (Вносител: Министерски съвет; 29.1.2007 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители (Вносител: Министерски съвет; 1.11.2006 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносител: Министерски съвет; 6.12.2006 г.).

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 5.7.2006 г.; Владимир Кузов, 17.7.2006 г.; Светослав Спасов и Мария Ангелиева-Колева, 9.8.2006 г.; Елеонора Николова, Димитър Абаджиев и Мария Капон, 31.10.2006 г.; Елиана Масева, Екатерина Михайлова и Атанас Атанасов, 1.11.2006 г.; Минчо Христов и Стела Банкова, 2.11.2006 г.; Яни Янев, Мая Манолова и Четин Казак, 22.11.2006 г.; Йордан Цонев, 24.1.2007 г.).

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове (Вносители: Мартин Димитров и Филип Димитров, 4.4.2006 г.; Министерски съвет, 31.10.2006 г.).

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (Вносители: Яни Янев и група народни представители, 13.12.2006 г.; Георги Божинов и група народни представители, 19.1.2007 г.).

9. Първо четене на законопроекта за почвите (Вносител: Министерски съвет; 10.8.2006 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за животновъдството (Вносител: Министерски съвет; 8.2.2007 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносител: Министерски съвет; 24.1.2007 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националната агенция за приходите (Вносител: Министерски съвет; 3.1.2007 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността (Приет на първо четене на 8.12.2006 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Приет на първо четене на 31.1.2007 г.).

15. Второ четене на законопроекта за лекарствените продукти в хуманната медицина - продължение.

16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност (Приет на първо четене на 7.12.2006 г.).

17. Второ четене на законопроекта за електронните съобщения - продължение.

18. Проект за декларация на 40-то Народно събрание във връзка с отбелязването на Международния ден на жената - 8 март (Вносители: Анелия Атанасова и група народни представители; 1.3.2007 г.) /8.3.2007 г., четвъртък от 10,45 ч./.

19. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума