Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/03/2007 - 16/03/2007

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание
14 - 16 март 2007 г.

1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за заем /Проект за реформа в сектора на здравеопазването/ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 26.2.2007 г.).

2. Законопроект за ратифициране измененията на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ (Вносител: Министерски съвет; 19.2.2007 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане (Вносител: Министерски съвет; 8.2.2007 г.).

4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (Вносители: Яни Янев и група народни представители, 13.12.2006 г.; Георги Божинов и група народни представители, 19.1.2007 г.).

5. Първо четене на законопроекти за защита на животните (Вносители: Ваня Цветкова и група народни представители, 18.8.2006 г.; Евдокия Манева и група народни представители, 14.2.2007 г.).

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносители: Захари Георгиев и група народни представители; 19.12.2006 г.; Министерски съвет, 1.2.2007 г.; Ремзи Осман, Борислав Владимиров и Силвия Алексиева, 14.2.2007 г.).

7. Стратегия за приватизация на “Параходство Български морски флот” ЕАД (Вносител: Министерски съвет; 22.2.2007 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност (Приет на първо четене на 7.12.2006 г.).

9. Второ четене на законопроекта за лекарствените продукти в хуманната медицина - продължение.

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Вносител: Ахмед Юсеин; 23.11.2005 г.).

11. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Владимир Кузов, 16.8.2006 г.; Евтим Костадинов и Георги Юруков, 23.8.2006 г.).

12. Второ четене на законопроекта за устройството на българското Черноморско крайбрежие (Приет на първо четене на 18.5.2006 г.) - продължение.

13. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания