Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/03/2007 - 23/03/2007
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 21 - 23 МАРТ 2007 Г.

1. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република относно имотите на посолствата на двете държави (Вносител: Министерски съвет; 6.3.2007 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Република Гърция (Вносител: Министерски съвет; 9.3.2007 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум RWE NUKEM - GNB (DSF Kozloduy) (Вносител: Министерски съвет; 19.1.2007 г.) - продължение.

4. Избор на подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление “Банков надзор”.

5. Законопроект за ратифициране на Протокола към Договора между правителството на Република България и правителството на Република Македония за взаимна защита и насърчаване на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 26.2.2007 г.).

6. Проекти за решения за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Петър Стоянов и група народни представители, 2.2.2006 г.; Христо Кирчев, 7.4.2006 г.; Георги Пирински и група народни представители, 2.11.2006 г.; Радослав Илиевски, 3.11.2006 г.; Минчо Христов и Стела Банкова, 17.11.2006 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Министерски съвет; 7.3.2007 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Вносител: Ахмед Юсеин; 23.11.2005 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма (Вносители: Надежда Михайлова, Ваньо Шарков и Димитър Йорданов; 5.4.2006 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност - продължение.

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Приет на първо четене на 7.3.2007 г.).

12. Второ четене на законопроекта за лекарствените продукти в хуманната медицина - продължение.

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за сделките с компенсаторни инстументи (Приет на първо четене на 25.1.2007 г.).

14. Второ четене на законопроекта за устройството на българското Черноморско крайбрежие (Приет на първо четене на 18.5.2006 г.) - продължение.

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители (Приет на първо четене на 7.3.2007 г.).

16. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносители: Министерски съвет, 24.1.2007 г.; Светослав Спасов и група народни представители, 8.2.2007 г.).

17. Първо четене на законопроекта за амнистия (Вносител: Министерски съвет; 2.2.2007 г.).

18. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания